ฟรี Tele-med

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเชียวชาญ
เฉพาะด้านก่อนทำ ทุกเคส ทาง online

ไม่บานปลาย

ราคาแพ็กเกจ เรารวมค่าห้องพัก
ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ ค่าแพทย์และอื่นๆ แล้ว

0% นาน 10 เดือน

พิเศษ ผ่อนชำระผ่านบ้ตรเครดิต
0% นาน 10 เดือน

นิ่วในถุงน้ำดี (Gallstone) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในระบบทางเดินอาหาร
เกิดจากก้อนนิ่วที่ก่อตัวขึ้นในถุงน้ำดี โดยถุงน้ำดีเป็นอวัยวะที่อยู่ใต้ตับ ทำหน้าที่เก็บน้ำดีไว้ก่อนที่จะปล่อยน้ำดีลงสู่ลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหาร

นิ่วในถุงน้ำดีเกิดจาก อะไร

สาเหตุของนิ่วในถุงน้ำดีมีหลายประการ ได้แก่

 • การมีคอเลสเตอรอลในน้ำดีสูง
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
 • น้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
 • ประวัติครอบครัวเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
 • การตั้งครรภ์
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไทรอยด์

นิ่วในถุงน้ำดีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามองค์ประกอบของนิ่ว ได้แก่

นิ่วจากคอเลสเตอรอล
(Cholesterol Stones)

เป็นนิ่วที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากการตกตะกอนของคอเลสเตอรอลในน้ำดี ซึ่งอาจเกิดจากคอเลสเตอรอลในเลือดสูง รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หรือน้ำหนักเกิน

นิ่วจากเม็ดสี

(Pigment Stones)

เกิดจากการตกตะกอนของบิลิรูบินในน้ำดี ซึ่งเป็นสารสีเหลืองที่เกิดจากการย่อยสลายของเม็ดเลือดแดง นิ่วประเภทนี้มักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางหรือตับแข็ง

นิ่วโคลน
(Mixed Gallstones)

เป็นนิ่วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลและ
บิลิรูบินผสมกัน

อาการนิ่วในถุงน้ำดี

ผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดีอาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ อาการที่พบบ่อย ได้แก่

 • อาการทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อยหลังรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
 • อาการปวดท้องชายโครงขวา หรือใต้ลิ้นปี่ ปวดแบบจุกแน่น หรือปวดแบบเสียดแทง
 • อาการอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้หนาวสั่น ดีซ่าน ปัสสาวะสีเข้ม

อาการทางเดินอาหาร เกิดจากการที่นิ่วอุดตันท่อน้ำดีส่วนต้น ส่งผลให้น้ำดีไหลผ่านได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการท้องอืด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อยหลังรับประทานอาหารไขมันสูง

อาการปวดท้อง เกิดจากการที่นิ่วเคลื่อนที่ไปมาภายในถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดี ส่งผลให้ถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีอักเสบ เกิดอาการปวดแบบจุกแน่นหรือปวดแบบเสียดแทง

อาการอื่นๆ เกิดจากการที่นิ่วอุดตันท่อน้ำดีส่วนกลางหรือส่วนปลาย ส่งผลให้น้ำดีไหลผ่านไม่ได้เลย ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้หนาวสั่น ดีซ่าน ปัสสาวะสีเข้ม

การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีส่องกล้อง คืออะไร และมีข้อดีอย่างไร? MSC ศูนย์ผ่าตัดส่อง กล้อง ไขคำตอบ

การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีส่องกล้อง (Laparoscopic cholecystectomy)
คือการผ่าตัดเพื่อเอาถุงน้ำดีออกโดยใช้กล้องส่องผ่านหน้าท้อง แทนการผ่าตัดแบบ
เปิดหน้าท้อง ซึ่งแพทย์จะทำการเปิดแผลขนาดใหญ่บริเวณหน้าท้อง

การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีส่องกล้องมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • แผลขนาดเล็ก เจ็บแผลน้อย หายเร็ว
 • เสียเลือดน้อย
 • ใช้เวลาพักฟื้นสั้น
 • ผลข้างเคียงน้อยกว่า

การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีส่องกล้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 1-2 วันหลังการผ่าตัด

ข้อบ่งชี้ในการทำการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีส่องกล้อง ได้แก่

 • ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องจากนิ่วในถุงน้ำดี
 • ผู้ป่วยมีนิ่วในถุงน้ำดีขนาดใหญ่
 • ผู้ป่วยมีนิ่วในถุงน้ำดีหลายก้อน
 • ผู้ป่วยมีนิ่วในถุงน้ำดีร่วมกับถุงน้ำดีอักเสบ

ผู้ป่วยที่สนใจการ ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี ส่องกล้อง ปรึกษาเราเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม

@msc.healthcare

ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี ที่ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง MSC ดีอย่างไร?

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง MSC เป็นศูนย์ ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี ต่อยอดเฉพาะทาง เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคประสบการณ์สูง
สามารถเลือกที่จะผ่าตัดส่องกล้องแบบธรรมดา
หรือ single port ได้

ดูแลตลอดขั้นตอน
การรักษา

มีบริการปรึกษา
แพทย์ฟรี

ผ่าตัดและพักฟื้น
ที่โรงพยาบาล

เบิกประกันได้ และช่วยดูแล
ในกรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

แพ็กเกจ ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี ราคา

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ส่องกล้องโดยแพทย์ 1 ในผู้นำด้านการผ่าตัดที่คุณไว้วางใจได้ ประสบกาณ์มากกว่า 2,000 เคส

นพ.ปวัน จันท์แสนโรจน์ 
คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1000+ เคส

ความชำนาญ

 • โรคอ้วน ผ่าตัด กระเพาะ  กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ไส้เลื่อน

แพทย์เฉพาะทาง

 • ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง

 • ศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนและการซ่อมแซมผนังหน้าท้อง

 • ศัลยศาสตร์โรคอ้วนและเมแทบอลิก

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง

 • Clinical Fellowship of Advanced Minimally Invasive Surgery, UCSF Medical Center, USA

 • Clinical Fellowship of Bariatric and Metabolic Surgery Min-Sheng General Hospital , Taoyuan, Taiwan

Q&A

Q: ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้องดีกว่ายังไง
A: การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง เป็นการผ่าตัดผ่านบริเวณช่องท้องด้านชายโครงด้านขวา การผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้อง คือ การผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่สอดผ่านเข้าไปในช่องท้อง แล้วทำการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ เป็นการผ่าตัดที่มีกระทบต่อเนื้อเยื่อต่างๆ น้อยกว่า และแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กๆ เท่านั้น

Q: ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีกี่วันหาย
A: อาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยกว่า เพราะแผลมีขนาดเล็ก อยู่โรงพยาบาล ประมาณ 1-2 วัน 

Q: นิ่วในถุงน้ำดี น่ากลัวไหม
A:โรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารที่สามารถเกิดขึ้นได้และมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหากไม่รีบรักษา

Q: ผ่าตัดรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี หลังผ่าตัดดูแลตัวเองยังไง
A: หลังผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy)
หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy) แพทย์จะแทรกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในช่องท้องเพื่อขยายพื้นที่ผ่าตัด แก๊สนี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหมือนมีลมอยู่ใต้ผิวหนัง ซึ่งจะหายไปเองภายในไม่กี่วัน นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บที่ไหล่ ซึ่งเกิดจากแก๊สที่กดทับเส้นประสาท อาการนี้มักหายไปเองใน 1-2 วัน การเดินหรือขยับร่างกายสามารถช่วยลดความเจ็บปวดได้

การติดตามการรักษา
โดยทั่วไปหลังการผ่าตัดถุงน้ำดี ผู้ป่วยจะมีนัดติดตามการรักษากับศัลยแพทย์ 1-2 ครั้ง ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังผ่าตัด แพทย์จะตรวจดูแผลผ่าตัดและประเมินการฟื้นตัวของคุณ

ข้อควรระวังหลังผ่าตัด

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
 • เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มัน
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ


ขั้นตอนการให้บริการ ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

1. สอบถามหรือทำนัดหมาย

             065-509-4459
            @msc.healthcare
             msc.healthcare

2. รับคำปรึกษาเบื้องต้น

แอดมิน และพยาบาล
ของเราพร้อมตอบทุกคำถาม
คลายทุกความกังวลและมีการประเมินเบื้องต้นทั้ง
ความเหมาะสมในการให้บริการรวมถึงค่าใช้จ่าย
การเคลมประกันสุขภาพของคุณ

3. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

เรามีทีมแพทย์เฉพาะทาง
ต่อยอด เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
คุยกับคุณสดๆ เพื่อให้เกิดความวางใจในการ ผ่าตัดส่องกล้อง

4. เข้ารับบริการทางการแพทย์

เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด เชี่ยวชาญเฉพาะโรคศัลยศาสตร์ด้านการ ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ดูแลตลอดการรักษาและทำหัตถการในโรงพยาบาลเท่านั้น

หากมีการวางยาสลบจะดำเนินการโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น

5. ติดตามอย่างต่อเนื่อง

เราก็พร้อมที่จะดูแล
อย่างต่อเนื่องจนคุณหายดี
ตั้งแต่พักฟื้นในโรงพยาบาล
จนถึงขั้นตอนพักฟิ้นที่บ้าน

รพ.เทพธารินทร์

รายชื่อ รพ. พาร์ทเนอร์

รพ.พริ๊นสุวรรณภูมิ

รพ.รวมใจรักษ์

รพ.สหวิทยาการมะลิ

รพ.วิมุต

รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง

รพ.ธนบุรี 2