ฟรี Tele-med

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเชียวชาญ
เฉพาะด้านก่อนทำ ทุกเคส ทาง online

ไม่บานปลาย

ราคาแพ็กเกจ เรารวมค่าห้องพัก
ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ ค่าแพทย์และอื่นๆ แล้ว

0% นาน 10 เดือน

พิเศษ ผ่อนชำระผ่านบ้ตรเครดิต
0% นาน 10 เดือน

โรคเหงื่อออกมือคืออะไร

โรคเหงื่อออกมือ (Palmar hyperhidrosis)
เป็นโรคที่ทำให้เกิดเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือและนิ้วมืออย่างผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้มือชื้นแฉะ เหนียวเหนอะหนะ หรือเปียกโชกได้ตลอดเวลา โรคนี้มักพบในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างมาก โดยอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอาย ไม่มั่นใจ
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆ

อาการของโรคเหงื่อออกมือ 

 • เหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือและนิ้วมืออย่างผิดปกติ
 • เหงื่อออกโดยไม่สัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศ การออกกำลังกาย หรือ ท่าทาง ที่มาจากการใช้แรง
 • เหงื่อออกอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง บางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน
 • เหงื่อออกอาจรุนแรงจนทำให้มือเปียกโชก
 • เหงื่อออกอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การจับมือ การเขียนหนังสือ การเล่นดนตรี หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ป่วยโรคเหงื่อออกมือบางรายอาจมีอาการเหงื่อออกที่บริเวณอื่นๆ ของร่างกายร่วมด้วย เช่น เท้า รักแร้ หรือใบหน้า

สาเหตุของโรคเหงื่อออกมือยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของต่อมเหงื่อบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือ โรคนี้อาจพบร่วมกับโรคอื่นๆ เช่น โรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้า

การรักษาโรคเหงื่อออกมือมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยวิธีรักษาที่นิยม ได้แก่

 • ใช้ยาระงับกลิ่นกายหรือสเปรย์ ที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมคลอไรด์ (Aluminum Chloride) ซึ่งสารตัวนี้จะส่งผลทำให้ต่อมเหงื่อทำงานน้อยลง แต่มักจะได้ผลเฉพาะเวลาที่ทาเท่านั้น 
 • นอกจากนี้การใช้ยาชนิดรับประทาน คือ ยาที่มีส่วนผสมของ Anticholinergic มักใช้ในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ยาชนิดรับประทานอาจมีผลข้างเคียง ทำให้เกิดอาการ เช่น ปากแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้และอาเจียนได้ 
 • สำหรับวิธีการรักษามีหลายวิธี เช่น รักษาโดยการฉีดยาที่มือโดยใช้กลุ่มยา Botulinum Toxin โดยส่วนมากมักสามารถคุมอาการได้ประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม 
 • การผ่าตัดผ่าตัดส่องกล้อง เป็นวิธีรักษาโรคเหงื่อออกมือ ที่มีประสิทธิภาพสูงและช่วยให้หายขาดได้ โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดส่องกล้องผ่านช่องทรวงอกเพื่อตัดเส้นประสาทอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติ

การผ่าตัดส่องกล้องเป็นวิธีรักษาโรคเหงื่อออกมือที่ปลอดภัย และให้ผลลัทธ์ที่ดี เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • การผ่าตัดผ่าตัดส่องกล้อง เป็นวิธีรักษาโรคเหงื่อออกมือ ที่มีประสิทธิภาพสูงและช่วยให้หายขาดได้
 • แผลผ่าตัดเล็ก ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว
 • ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • สามารถรักษาเหงื่อออกมือบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือได้ทั้งสองข้าง


การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาโรคเหงื่อออกมือ มักใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กขนาด 1 เซนติเมตรผ่านช่องทรวงอกบริเวณรักแร้ทั้งสองข้าง เพื่อเข้าไปตัดเส้นประสาทอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติ หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะพักฟื้นในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยที่สนใจการผ่าตัดผ่าตัดส่องกล้อง รักษาโรคเหงื่อออกมือ
ควรปรึกษาเราเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม

@msc.healthcare

การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาโรคเหงื่อออกมือ
ที่ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง MSC ดีอย่างไร?

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง MSC เป็นศูนย์ ผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคเหงื่อออกมือ โดยศัลยแพทย์ต่อยอดเฉพาะทางเชี่ยวชาญเฉพาะโรค

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรคประสบการณ์สูง

ดูแลตลอดขั้นตอน
การรักษา

มีบริการปรึกษา
แพทย์ฟรี

ผ่าตัดและพักฟื้น
ที่โรงพยาบาล

เบิกประกันได้ และช่วยดูแล
ในกรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

แพ็กเกจ ผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษา โรคเหงื่อออกมือ ราคา

ราคาดังกล่าวรวม

 • ค่าห้องผ่าตัด

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด

 • ค่าวิสัญญีแพทย์

 • ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด

 • ค่าห้องพักหลังผ่า 1 คืน

 • ค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด+ ค่าATK สำหรับคนไข้

หมายเหตุ

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีภาวะแทรกซ้อนที่นอกเหนือจากในแพ็คเกจ

ผ่าตัดส่องกล้อง รักษาโรคเหงื่อออกมือ โดย แพทย์ 1 ในผู้นำด้านการผ่าตัดที่คุณไว้วางใจได้

นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม 

ความชำนาญ

 • ไทรอยด์ เหงื่อออกมือ

แพทย์เฉพาะทาง

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

วุฒิบัตร

 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

 • Minimally Invasive Surgery, Hatyai Hospital, Thailand

 • Laparoscopic and Robotic Colorectal Surgery, Seoul Saint Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea, Republic of Korea

 • Laparoscopic Upper GI Surgery, Nagoya University, Graduate School of Medicine, Japan

 

Q&A

Q: เหงื่อออกมืออันตรายไหม
A: ภาวะเหงื่อออกมือมากผิดปกติ แม้จะไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นภาวะเหงื่อออกมือมากผิดปกติ ที่เกิดจากโรคไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคหัวใจ แล้วปล่อยให้อาการที่เกิดขึ้นโดยไม่ไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ในลักษณะนี้เป็นอันตรายอย่างแน่นอน

Q: เหงื่อออกมือ เป็นโรคอะไร
A: Hyperhidrosis คือภาวะเหงื่อออกมือมากกว่าปกติ สาเหตุของอาการเกิดได้จาก 2 กลุ่มหลัก เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติหรือต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติ เกิดจากโรคที่มีสาเหตุ (Secondary hyperhidrosis) ซึ่งได้แก่ ต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน คนท้อง ประจำเดือนใกล้หมด

Q: เหงื่อออกมือแปลว่าอะไร
A: เหงื่อออกมือ คือ ภาวะที่เหงื่อออกมากผิดปกติ ซึ่งจริงๆ สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายๆ ตำแหน่งของร่างกาย เพียงแต่ว่าที่มือนั้น ถือเป็นตำแหน่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้มากที่สุด 

Q: เหงื่อเป็นสัญญาณผิดปกติ เป็นยังไง
A: “เหงื่อ” อาจกลายเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้ ในภาวะที่เหงื่อออกมากแบบไม่สัมพันธ์กับอากาศร้อน หรือไม่ได้มีการออกกำลังกาย เกิดได้จากระบบประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับเหงื่อ มักเกิดขึ้นบริเวณรักแร้ ฝ่าเท้าและฝ่ามือ หรืออาจมีภาวะเหงื่อออกในจุดที่กล่าวมาพร้อม ๆ กัน

 


ขั้นตอนการให้บริการ ผ่าตัดส่องกล้อง รักษาโรคเหงื่อออกมือ

 

1. สอบถามหรือทำนัดหมาย

             065-509-4459
            @msc.healthcare
             msc.healthcare

2. รับคำปรึกษาเบื้องต้น

แอดมิน และพยาบาล
ของเราพร้อมตอบทุกคำถาม
คลายทุกความกังวลและมีการประเมินเบื้องต้นทั้ง
ความเหมาะสมในการให้บริการรวมถึงค่าใช้จ่าย
การเคลมประกันสุขภาพของคุณ

3. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

เรามีทีมแพทย์เฉพาะทาง
ต่อยอด เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
คุยกับคุณสดๆ เพื่อให้เกิดความวางใจในการ ผ่าตัดส่องกล้อง

4. เข้ารับบริการทางการแพทย์

เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด เชี่ยวชาญเฉพาะโรคศัลยศาสตร์ด้านการ ผ่าตัด ไส้เลื่อน ส่อง กล้องดูแลตลอดการรักษาและทำหัตถการในโรงพยาบาลเท่านั้น

หากมีการวางยาสลบจะดำเนินการโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น

5. ติดตามอย่างต่อเนื่อง

เราก็พร้อมที่จะดูแล
อย่างต่อเนื่องจนคุณหายดี
ตั้งแต่พักฟื้นในโรงพยาบาล
จนถึงขั้นตอนพักฟิ้นที่บ้าน

รายชื่อ รพ. พาร์ทเนอร์

โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์

รพ.วิมุต-เทพธารินทร์

รพ.พริ๊นสุวรรณภูมิ

รพ.รวมใจรักษ์

รพ.สหวิทยาการมะลิ

รพ.วิมุต

รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง

LOGO_รพ.ธนบุรีทวีวัฒนา

รพ.ธนบุรีทวีวัฒนา