ฟรี Tele-med

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเชียวชาญ
เฉพาะด้านก่อนทำ ทุกเคส ทาง online

ไม่บานปลาย

ราคาแพ็กเกจ เรารวมค่าห้องพัก
ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ ค่าแพทย์และอื่นๆ แล้ว

0% นาน 10 เดือน

พิเศษ ผ่อนชำระผ่านบ้ตรเครดิต
0% นาน 10 เดือน

ไส้เลื่อนเกิดจากอะไร

ช่องที่ผนังหน้าท้องอ่อนแอหรือฉีกขาด ทำให้อวัยวะภายใน เช่น ลำไส้ กระเพาะอาหาร หรืออัณฑะ ดันออกมานอกช่องท้อง สาเหตุที่ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ มีดังนี้

 • ความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหน้าท้อง มักพบในผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นไส้เลื่อน
 • แรงดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้น เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การยกของหนัก การไอ การจาม การเบ่งอุจจาระ หรือการตั้งครรภ์
 • การผ่าตัดบริเวณช่องท้อง การผ่าตัดอาจทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแอลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไส้เลื่อน
 • โรคไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง แต่มักพบบ่อยกับเพศชายและผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

ไส้เลื่อนมีอาการดังนี้

 • มีก้อนนูนออกมาจากร่างกายบริเวณช่องท้อง ซึ่งก้อนดังกล่าวอาจมีลักษณะนิ่มหรือแข็งก็ได้ ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เคลื่อนออกมา
 • รู้สึกเจ็บหรือปวดบริเวณก้อน โดยเฉพาะเมื่อไอ จาม ยกของหนัก หรือทำกิจกรรมที่เพิ่มแรงดันในช่องท้อง
 • รู้สึกแน่นท้องหรือปวดแสบปวดร้อนบริเวณช่องท้อง

ผ่าตัดไส้เลื่อนส่องกล้อง “ซ่อนแผล” คืออะไร และมีข้อดีอย่างไร?
MSC ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง


การผ่าตัดไส้เลื่อนส่องกล้อง “ซ่อนแผล” คือการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง โดยที่อุปกรณ์ผ่าตัดทั้งหมดจะเข้าทางรูสะดือเพียง 1 ตำแหน่ง แผลเล็กเพียง 0.5 – 1 เซนติเมตร รูสะดือสามารถม้วนเก็บหรือซ่อนแผล เมื่อแผลหายแล้วทำให้แทบจะไม่เห็นแผลจากการผ่าตัดเลย

การผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องทั่วไป จะใช้อุปกรณ์ผ่าตัด 3  -5 รู รูละประมาณ 0.5 -1 เซนติเมตร บริเวณหน้าท้อง โดยอุปกรณ์ผ่าตัดจะสอดผ่านรูเหล่านี้เข้าไปเพื่อทำการซ่อมแซมไส้เลื่อน

การผ่าตัดไส้เลื่อนส่องกล้อง “ซ่อนแผล” จะใช้อุปกรณ์ผ่าตัดพิเศษที่เรียกว่า “Single-Port Laparoscopic Surgery System” ซึ่งประกอบด้วยท่อขนาดเล็กที่มีกล้องและเครื่องมือผ่าตัดอยู่ภายใน ท่อนี้จะถูกสอดเข้าไปในช่องท้องผ่านรูสะดือเพียงรูเดียว

การผ่าตัดไส้เลื่อนส่องกล้อง “ซ่อนแผล” มีข้อดีดังนี้

 • แผลเล็กเพียง 0.5 – 1 เซนติเมตร ทำให้แผลหายเร็วและแทบจะมองไม่เห็น
 • เจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องทั่วไป
 • ฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องทั่วไป

การผ่าตัดไส้เลื่อนส่องกล้อง “ซ่อนแผล” เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่กังวลเรื่องแผลเป็นจากการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีไส้เลื่อนขนาดเล็ก หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่อาจทำให้การผ่าตัดแบบเปิดทำได้ยาก

ผู้ป่วยที่สนใจการผ่าตัดไส้เลื่อนส่องกล้อง “ซ่อนแผล” ควรปรึกษาเราเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม

@msc.healthcare


ไส้เลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่ง ตำแหน่งเราสามารถที่พบบ่อย
และสามารถผ่าตัด
ไส้เลื่อน แบบส่องกล้องได้ มีดังนี้

1. ผ่าตัด ไส้เลื่อน
ส่องกล้อง ขาหนีบ

เกิดจากการเคลื่อนตัวของอวัยวะภายในช่องท้องผ่านรูช่องเล็กใต้ช่องท้องของผู้ชาย หรือรูช่องเล็กในซี่โครงของผู้หญิง โดยส่วนที่เคลื่อนตัวจะเป็นไส้ติ่งหรือลำไส้ใหญ่ ไส้เลื่อนที่ขาหนีบพบได้บ่อยที่สุดในผู้ชาย และมักเกิดขึ้นในผู้ใหญ่สูงอายุกว่า 40 ปี

อาการของไส้เลื่อนขาหนีบมักจะมีการเกิดก้อนที่บริเวณขาหนีบ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหรือคันที่บริเวณก้อนที่นูนออกมา นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ เช่น อาการเบื่ออาหาร ท้องผูก หรือท้องเดินลง และมีรูปแบบของอาการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละราย

การรักษาของไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบมักจะเป็นการผ่าตัด เพื่อเอาอวัยวะที่เคลื่อนตัวออกจากบริเวณขาหนีบและใช้ตาข่ายปิดช่องบริเวณนั้นๆ การผ่าตัดเป็นการรักษาไส้เลื่อนขาหนีบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง และมักไม่เกิดอาการซ้ำอีกในอนาคต

2. ผ่าตัด ไส้เลื่อน
ส่องกล้อง สะดือ

เกิดจากการเคลื่อนที่ของอวัยวะภายใน (เช่น ลำไส้เล็ก) ออกมาผ่านรูสะดือของผู้ป่วย ทำให้เกิดก้อนหนองที่สะดือหรือบริเวณหน้าท้อง ไส้เลื่อนที่สะดือส่วนใหญ่เกิดจากการกดของอวัยวะภายในออกมาผ่านกล้ามเนื้อช่องท้องที่อ่อนแอ ส่วนใหญ่จะไม่อันตรายมากถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการปวดหรืออาการผิดปกติเพิ่มเติม แต่ในบางกรณีอาจเกิดอาการปวด อาการบวม หรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหากไม่ได้รับการรักษาทันที ไส้เลื่อน 

บริเวณสะดืออาจเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และสามารถปรากฏขึ้นได้หลังจากเกิดการขยับตัว การออกกำลังกายที่ผิดปกติ หรือการเป็นโรคอ้วน เนื่องจากผู้ป่วยจะมีเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่น หย่อนตัว หรือบิดเบี้ยวได้ง่ายขึ้น

3. ผ่าตัด ไส้เลื่อน
ส่องกล้อง กระบังลม

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อกระบังลมไม่แข็งแรงพอที่จะรักษากระบังลมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้กระบังลมเคลื่อนตัวไปยังช่องอกหรือส่วนอื่นๆ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแสดงออกมา เช่น กลืนอาหารไม่ได้ มีอาการแสบร้อน กรดไหลย้อน หายใจเหนื่อยเมื่อนั่งตัวตรง นอนหงาย หรือกลืนยา การวินิจฉัยจะใช้เทคนิคการทำ X-ray หรือการใช้ส่องกล้องทางช่องปากเพื่อตรวจภายในหลอดอาหาร (endoscopy)

4. ผ่าตัด ไส้เลื่อน
ส่องกล้อง แผลผ่าตัด

มักเกิดในบริเวณที่เคยผ่าตัดไปแล้ว โดยจะมีเนื้อเยื่อหรือลำไส้นูนออกมาบริเวณแผลผ่าตัดที่ยังไม่หายขาด สาเหตุที่เกิดได้นั้นอาจเป็นเพราะผู้ป่วยออกกำลังกายหรือยกของหนักในขณะที่แผลผ่าตัดยังไม่หายขาด หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อหลังผ่าตัด รวมไปถึงพฤติกรรมการดูแลรักษาแผลผ่าตัดที่ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาหลังผ่าตัด เป็นต้น

แพ็กเกจ ผ่าตัด ไส้เลื่อน ส่องกล้อง ราคา

@msc.healthcare

ผ่าตัดไส้เลื่อน ที่ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง MSC ดีอย่างไร?

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง MSC เป็นศูนย์ ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้องโดยศัลยแพทย์ต่อ ยอดเฉพาะทาง เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคประสบการณ์สูง
สามารถเลือกที่จะผ่าตัดส่องกล้องแบบธรรมดา
หรือ single port ได้

ดูแลตลอดขั้นตอน
การรักษา

มีบริการปรึกษา
แพทย์ฟรี

ผ่าตัดและพักฟื้น
ที่โรงพยาบาล

เบิกประกันได้ และช่วยดูแล
ในกรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง


ราคานี้บริการและค่ายาดังนี้

บริการที่รวมในแพ็คเกจ

ค่าตรวจร่างกายเพื่อประเมินก่อนผ่าตัด

ค่าแพทย์ผ่าตัด

ค่าวิสัญญีแพทย์

ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด แพทย์ใช้ Mesh ชนิดพิเศษที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

ค่าห้องผ่าตัด

ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 1 คืน

ค่ายากลับบ้าน

หมายเหตุ

X ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีภาวะแทรกซ้อนที่นอกเหนือจากในแพ็คเกจ

X ในกรณีที่ต้องมีการประเมินความพร้อมทาง

ด้านหัวใจ (pre-cardio) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 8,000 บาท

.

ผ่าตัดไส้เลื่อน ส่องกล้องโดยแพทย์ 1 ในผู้นำด้านการผ่าตัดที่คุณไว้วางใจได้ ประสบกาณ์มากกว่า 2,000 เคส

นพ.ปวัน จันท์แสนโรจน์ 
คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1000+ เคส

ความชำนาญ

 • โรคอ้วน ผ่าตัด กระเพาะ  กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ไส้เลื่อน

แพทย์เฉพาะทาง

 • ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง

 • ศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนและการซ่อมแซมผนังหน้าท้อง

 • ศัลยศาสตร์โรคอ้วนและเมแทบอลิก

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง

 • Clinical Fellowship of Advanced Minimally Invasive Surgery, UCSF Medical Center, USA

 • Clinical Fellowship of Bariatric and Metabolic Surgery Min-Sheng General Hospital , Taoyuan, Taiwan

สัมภาษณ์ นพ.ปวัน จันท์แสนโรจน์ การ ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง กับ MSC ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์


Q&A

Q: ไส้เลื่อนมีโอกาสหายเองไหม
A: ต้องได้รับการผ่าตัด เนื่องจากก้อนไส้เลื่อนที่ยื่นออกมาชัดเจนจะไม่มีโอกาสหายเอง

Q: ผ่าตัดส่องกล้องไส้เลื่อน กี่วันหาย
A: หลังการผ่าตัดส่องกล้องแบบ MIS ระยะเวลาการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดจะเร็วกว่า โดยถ้าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี การผ่าตัดส่องกล้องก็จะสามารถฟื้นตัวได้เพียง 2 สัปดาห์

Q: หลังผ่าตัดส่องกล้อง ห้ามอะไรบ้าง
A: กรณีมีอาการปวดแผลภายหลังจากผ่าตัดส่องกล้อง ให้แจ้งแพทย์ผู้ดูแลเพื่อขอยาระงับอาการปวด โดยอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วันหลังทานยา งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการยกสิ่งของหนักเกิน 4 กิโลกรัม งดออกกำลังกายอย่างหนักประมาณ 2-4 สัปดาห์

Q: ผ่าตัดส่องกล้อง เจ็บกี่วัน
A: ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเหนื่อยและเพลียง่ายประมาณ 1-3 วัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่พบได้ หากมีอาการปวดหรืออาการคลื่นไส้หลังผ่าตัด ควรแจ้งพยาบาลให้ทราบ โดยอาการปวดแผลมักเป็นในช่วงแรกหลังการผ่าตัด ควรทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทา และเมื่อเวลาผ่านไปอาการปวดก็จะค่อยๆ ทุเลาลง


ขั้นตอนการให้บริการ ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

1. สอบถามหรือทำนัดหมาย

             065-509-4459
            @msc.healthcare
             msc.healthcare

2. รับคำปรึกษาเบื้องต้น

แอดมิน และพยาบาล
ของเราพร้อมตอบทุกคำถาม
คลายทุกความกังวลและมีการประเมินเบื้องต้นทั้ง
ความเหมาะสมในการให้บริการรวมถึงค่าใช้จ่าย
การเคลมประกันสุขภาพของคุณ

3. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางต่อยอด

เรามีทีมแพทย์เฉพาะทาง
ต่อยอด เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
คุยกับคุณสดๆ เพื่อให้เกิดความวางใจในการ ผ่าตัดส่องกล้อง

4. เข้ารับบริการทางการแพทย์

เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด เชี่ยวชาญเฉพาะโรคศัลยศาสตร์ด้านการ ผ่าตัด ไส้เลื่อน ส่อง กล้องดูแลตลอดการรักษาและทำหัตถการในโรงพยาบาลเท่านั้น

หากมีการวางยาสลบจะดำเนินการโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น

5. ติดตามอย่างต่อเนื่อง

เราก็พร้อมที่จะดูแล
อย่างต่อเนื่องจนคุณหายดี
ตั้งแต่พักฟื้นในโรงพยาบาล
จนถึงขั้นตอนพักฟิ้นที่บ้าน

รายชื่อ รพ. พาร์ทเนอร์

รพ.เทพธารินทร์

รพ.พริ๊นสุวรรณภูมิ

รพ.รวมใจรักษ์

รพ.สหวิทยาการมะลิ

รพ.วิมุต

รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง

รพ.ธนบุรี 2