นพ.อรุณ กฤษณาสกุล

ความชำนาญ :

ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
    Clinical Fellowship of Colorectal Surgery, Thailand