นพ.ชินวร จีวรตานนท์

ความชำนาญ :

ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
    Clinical Fellowship of Colorectal Surgery, Thailand