นพ.คุณากร ภูรีเสถียร

ความชำนาญ :

ถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี โรงพยาบาลศิริราช

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
    Clinical Fellowship in Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Thailand