พญ.หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

ความชำนาญ :

ถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • tba

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
    Clinical fellowship in Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Tokyo Women’s Medical University, Japan