นพ.ปวัน จันท์แสนโรจน์

ความชำนาญ :

ถุงน้ำดี ไส้เลื่อน กระเพาะอาหาร โรคอ้วน

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง
ศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนและการซ่อมแซมผนังหน้าท้อง
ศัลยศาสตร์โรคอ้วนและเมแทบอลิก

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง
    Fellowship of Advanced Minimally Invasive Surgery,
    UCSF Medical center, USA