พญ.ปองขวัญ จินาวรณ์

ความชำนาญ :

วิสัญญีวิทยา

แพทย์เฉพาะทาง :

วิสัญญีวิทยา

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • na

วุฒิบัตร

  • na

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • Fellowship in Regional Anesthesia and acute pain medicine, Lapeyronia hospital, Montpellier, France