นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม

ความชำนาญ :

ไทรอยด์ เหงื่อออกมือ

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • Minimally Invasive Surgery, Hatyai Hospital, Thailand
  • Laparoscopic and Robotic Colorectal Surgery, Seoul Saint Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea, Republic of Korea
  • Laparoscopic Upper GI Surgery, Nagoya University, Graduate School of Medicine, Japan