นพ.โสภณ เลิศศิริโสภณ

ความชำนาญ :

ถุงน้ำดี ไส้เลื่อน ต่อมหมวกไต

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง
    Research fellowship of minimally invasive surgery
    Washington University School of Medicine USA