นพ.ศุภะโชค วัฒนกิจไกรเลิศ

ความชำนาญ :

กระดูกและข้อ กระดูกมือ

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
    Fellowship in Hand and Micro Surgery โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า