พญ.ธนิดา เจนบวรกิจ

ความชำนาญ :

ไส้เลื่อน ม้าม ต่อมหมวกไต

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • อนุสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง
    Clinical Fellowship of Minimally Invasive Surgery, Thailand