นพ.วรุตม์ ศุภนคร

ความชำนาญ :

โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและศัลยกรรมโครงหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย