นพ.วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ความชำนาญ :

หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ไส้เลื่อน

แพทย์เฉพาะทาง :

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  • Upper GI Surgery, Kyushu University Hospital, Japan

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์ส่องกล้องขั้นสูง
    Clinical Fellowship of Minimally Invasive Surgery, Thailand